Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup přes webové stránky www.truhlarstvi-krenek.cz prostřednictvím emailu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem.

Vymezení pojmů

Dodavatel/prodávající – je osoba, která dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel – je osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je uzavřena momentem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky.

Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našich webových stránek a emailu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje. V případě, že tak neučiní, může být odeslání zboží odmítnuto.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím emailu či telefonu jsou závazné.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
 • Podmínkou platnosti emailové objednávky je vyplnění veškerých údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího momentem převzetí zboží a zaplacení kupní ceny.
 • Vyplněním závazné objednávky v rámci webových stránek www.truhlarstvi-krenek.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zneužitím a nejsou poskytovány třetím osobám.
 • Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.

Doprava zboží

Pokud je zboží skladem, je expedováno vždy v úterý a ve čtvrtek. Objednávky přijaté do 10h v uvedené dny expedice, budou vyřízeny ještě téhož dne, objednávky přijaté po 10h v uvedené dny expedice, budou vyřízeny v nejbližším možném termínu. V případě, že zboží skladem není, budeme Vás informovat (telefonicky, SMS, případně e-mailem) o možném termínu dodání.
Zboží zasíláme Českou poštou. Cena poštovného je vždy individuální dle hmotnosti zásilky. 

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě dodavateli. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
Spotřebitel je povinen uhradit veškeré expediční náklady (poštovné).

 • Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.
 • Svoje rozhodnutí k odstoupení od smlouvy deklarujte telefonicky a své požadavky konkretizujte písemně v zásilce u zboží, které budete vracet.
 • Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu.
 • Musí být nepoškozené a kompletní.
 • S originálním dokladem o koupi.
 • V žádném případě nám zboží nezasílejte na dobírku!!! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případech opakovaného nevyzvednutí zásilek.

Reklamace zboží a vrácení peněz

Záruční doba na výrobní vady je u všech produktů 24 měsíců.
Případná reklamace musí být uplatněna u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena a to bez odkladu, ihned po zjištění závady.

 • Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, případně technologického postupu.
 • Dodavatel neodpovídá za vzniklé vady neodbornou manipulací, nedodržením návodu k užívání a obsluze a mechanickým poškozením.
 • Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi.
 • Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od doručení.
 • Spotřebitel bude dodavatelem informován o způsobu vyřízení reklamace.

Ostatní

Platnost všech akčních nabídek je do vyprodání zásob.